Zakres usług

 
Nawsze doświadcenie zdobyliśmy w instytucjach finansowych oraz miedzynarodowych firmach konsultigowych.
W przeszłości zarządzaliśmy majątkiem wartym 1,2 mld zł. Efektywne zarządzanie wymagało od nas podejmowania trudnych decyzji. Sprawdzamy się w tym, co robiliśmy wcześniej. Nie oznacza to, że bronimy się przed nowymi wyzwaniami. Do bardziej złożonych projektów potrafimy kompletować zespoły zadaniowe.
 

 

Doradztwo
restrukturyzacyjne

 

Doradztwo strategiczne
i operacyjne

 

Fundusze
inwestycyjne

 

 

Doradztwo
transakcyjne

 

Pozyskiwanie

finansowania

Copyright ©2017 InvRest, All Rights Reserved.