Piotr Słupski

Doświadczony menedżer i finansista. Z wykształcenia prawnik. W towarzystwie funduszy inwestycyjnych pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu. Jest jednym z pierwszych specjalistów w Polsce zajmującym się  problematyką pomocy publicznej na restrukturyzację.  Przed założeniem MS TFI SA kierował Funduszem Restrukturyzacji Przedsiębiorstw w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu – największym funduszem pomocowym dedykowanym przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej.  

 

Leszek Trytek

Specjalista z zakresu wycen oraz finansów przedsiębiorstw. W towarzystwie funduszy inwestycyjnych zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego. Przygotowywał biznes plany oraz opracowywał koncepcje wnoszenia aktywów do funduszy. Nadzorował dział wyceny aktywów, w którym opracowywał zasady oraz wyceniał aktywa funduszy inwestycyjnych. Zakładał dwa fundusze nieruchomościowe, w tym pierwszy nieruchomościowy fundusz mieszkań na wynajem.
 
Copyright ©2017 InvRest, All Rights Reserved.